Co nabízím

Konzultační, poradenské, lektorské služby na míru dle potřeb klienta a následnou implementaci k organizační, personální a procesní podpoře společnosti

Vedení týmu klienta k definování přidané hodnoty jeho firmy s vyhodnocením účinnosti stávajících organizačních, obchodních, technologických a personálních podmínek

Koučování a koordinace týmů k analýzám funkčnosti organizace a orientaci na potřeby klienta

Organizace a vedení workshopů a seminářů k zavedení a optimalizaci integrovaného systému řízení ve všech jeho složkách

Orientaci na vyřešení na konkrétního problému týkajícího se organizace, procesů a služeb

Tvorba strategie Služby 4.0 jako primární předpoklad pro přetváření výrobního procesu v období nástupu 4. průmyslové revoluce