Cena a realizace

Dle vašeho požadavku na konkrétní obsah, cíl přednášky, semináře, vedení workshopu, koučování, mentoring či obdobnou aktivitu vypracuji obratem cenovou nabídku, jejímž základem je návrh struktury/osnovy, cíle a garantovaného přínosu, časový rozsah mého nasazení u klienta a potřebná příprava pro vypracování podkladů na dané téma. Dle tématu a počtu hodin dohodnutá cena 400 – 500 Kč/h.

Veškeré dokumenty, které pro příslušnou akci vyhotovuji či zpracovávám z podkladů klienta, jsou směřovány na míru konkrétnímu požadavku a jsou určeny pouze pro klienta.

Pokud pracuji s daty poskytnutými klientem či jiným způsobem přijdu do styku s informacemi, jejichž neoprávněné vyzrazení by mohlo přivodit klientovi újmu, zavazuji se k mlčenlivosti k těmto skutečnostem.