O mě

Kdo jsem

Fyzická osoba s celoživotní praxí v řešení nejrozmanitějších úloh v oblasti organizace, řízení a personálního rozvoje od strategie po denní operativu a krizové řízení.

Vzdělání

Vysoká škola ekonomická Praha, katedra ekonomika a řízení průmyslu (1973 – 1978).

Praxe

37 let v manažerských pozicích ve ŠKODA AUTO a. s. Mladá Boleslav v oblastech organizace a techniky řízení, strategii a koncepci rozvoje, tvorby a řízení podnikových procesů, organizačních struktur, organizaci a provádění komplexních zákaznických služeb.

Manažerská teorie

Manažerský kurz Algarve, Portugalsko, 1996, po jeho absolutoriu jmenování do Upper managementu koncernu Volkswagen AG Wolfsburg, SRN.

Kariérní manažerské vzdělávání v systému Job Profile, účast na evropských konferencích k úlohám vedení, organizaci a služeb.

Stáže ve VW AG, Audi, zaměřené na implementaci procesů a metod řízení do podmínek Škoda Auto a jejích dceřiných společností.

Praktické manažerské zkušenosti

Příprava a provedení organizačních změn a procesů se založením akciové společnosti Škoda Auto pro fúzi se strategickým partnerem. Vedení koncernového týmu firmy s odpovědností za realizaci organizačně-právních kroků, personálních změn a majetkového vyrovnání k naplnění strategického záměru vlády Československé republiky (1990 – 1992) se začleněním Škoda Auto do společnosti Volkswagen AG, SRN.

Vedení stovek podřízených, spolupráce s tisíci dodavateli, řízení a poskytování komplexních služeb pro desetitisíce zákazníků při plánování, organizaci, financování a permanentnímu zlepšování jednotlivých úloh.

Zvládání širokého spektra všech organizačních a řídících úloh pro zákazníky, top vedení společnosti a koncernu, zkušenost z práce pod tlakem a krizovým řízením.

Řízení projektových týmů pro restrukturalizaci společnosti a jejich činností ve vazbě na fúzi s významným mezinárodním partnerem a kontinuálními procesními změna.

Zavádění a odpovědnost za vývoj strategie služeb, procesů k trvalému zlepšování organizace, péče o personál a finanční výsledky firmy.

Organizace a realizace nové průmyslové výstavby ve ŠKODA AUTO s koncentrací zejména na oblast služeb, budování infrastruktury a provoz výrobních, kancelářských a obslužných budov a skladů se skloubením péče o zákazníka, tvorba a řízení komplexu office managementu ve firmě s nasazením inovačních technologií.

Prosazení koncepce centralizace a rozvoje služeb v rámci ŠKODA AUTO s transparentní přidanou hodnotou pro zákazníka a její zavedení do praxe.

Koučing a lektorská činnost při výkonu své manažerské práce k systémům organizace, procesním změnám, strategickému řízení firem, fungování a vizím v oblasti služeb v rámci koncernu a pro externí vzdělávací instituce.

Členství v profesních organizacích

Zakládající člen IFMA CZ, tři volební období člen představenstva a viceprezident asociace, v roce 2015 jmenován Emeritním členem IFMA CZ za významný přínos pro obor FM.

Osobní procesní konstanta

Nejtrvalejší vlastností procesu je jeho změna.

Nejinspirativnější manažer a jeho kniha

Jack Welch, CEO General Electric, Rovnou k věci

Kde beru odvahu radit a pracovat pro klienty k optimalizaci procesů?

 • Přicházím z bohaté podnikové praxe s chutí předávat své znalosti, zkušenosti a vize, konfrontovat realitu situace s potřebami kontinuálního zlepšování.
 • Odpovídal jsem za zavádění různě dimenzovaných procesů, organizační struktury a jejich vyhodnocování v souladu se strategií firmy.
 • Podílel jsem se na vyhledání a zrušení některých byrokratických procesů a služeb, jejich inovacích, tvorbě klíčových projektů společnosti a dělal jsem to rád.
 • Získal jsem mezinárodní zkušenosti z výkonu řady řídících funkcí včetně účasti na všech etapách restrukturalizace a kontinuálního procesu zlepšování a spolupráce s ostatními značkami automobilového koncernu.
 • Naučil jsem se rozpoznat potenciál a schopnosti spolupracovníků, nasadit „správné lidi na správná místa“, a snažit se své podřízené vést a motivovat zejména koučováním s definovanými pravidly.
 • Jsem schopen objektivně a nezávisle posoudit dopady změn procesů, definovat příčiny slabých stránek a zpětné zákaznické vazby.
 • Prošel jsem turbulencí prostředí při prosazování strategie firmy versus častá nechuť personálu k jejímu naplnění, stejně tak pocity radosti a uspokojení při dosažení týmového souladu a výsledku.
 • Prošel jsem bez ztráty kytičky řadou situací s potřebou intuitivního rozhodování a získal návyky k nezkreslenému vyhodnocení situace.
 • V práci renomovaných poradenských firem, se kterými jsem přišel do styku ve své profesi, mi chyběla jejich praxe a zkušenost z již zavedeného.
 • Pracuji s klienty svým jménem bez účasti třetích osob a vnějších vlivů.
 • Pracuji na bázi živnostenského oprávnění č. 60 pro poradenskou a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků, případně dle potřeb dle dohody o provedení práce (DPP) s konkrétním zadáním klienta.