Z publikovaných článků

  •   Průmysl 4.0 a Podpůrné služby FM (27. 2. 2017, TZB-info.cz)
  • Pro řízení procesů bude nadále klíčový člověk. Jeho vědomosti, tvrdé i měkké dovednosti, budou spojeny s novými znalostmi strojního inženýrství, informatiky, elektroniky a kybernetiky. V rámci rozvoje a výuky technických oborů se musí v souvislosti s pojetím Průmysl 4.0 i do těchto oborů promítnout kombinace poznatků za sociálních a humanitních věd.

  Další publikované články na TZB-info.cz